Handlingar från tidigare Årsmöten

Årsmöten

Föreningens årsmöte hålls en gång om året på olika platser i landet. Vanligtvis hålls Narkolepsiföreningens årsmöte i mars/april.

  • Till årsmötet blir huvudmedlemmar, familjemedlemmar och stödmedlemmar inbjudna.
  • Samtliga huvudmedlemmar har rösträtt.
  • Styrelse, revisorer och valberedning väljs.
  • Eventuella motioner och viktiga frågor behandlas.
  • Inför mötet publiceras årsmöteshandlingarna här på hemsidan så att du kan ta del av materialet och förbereda dig inför mötet.