Här hittar du våra kontaktuppgifter Narkolepsiföreningen Sverige

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring narkolepsi eller vår förening så är du varmt välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Elisabeth Widell, styrelsemedlem i Narkolepsiföreningen
Elisabeth Widell
Ordförande
Mail
073-405 94 28
Jan-Olof Thorstensson
Vice ordförande
Mail

Annika Mars, Vice ordförande i Narkolepsiföreningen
Annika Mars
Sekreterare
Mail
073-982 89 29
Fredrik Larsson, kassör i Narkolepsiföreningen
Fredrik Larsson
Kassör
Mail
070-832 55 20
Ludvig Ericsson, sekreterare i Narkolepsiföreningen
Ludvig Ericsson
Medlemsansvarig
Mail
072-147 28 05
Ingela Åhman, styrelsemedlem i Narkolepsiföreningen
Ingela Åhman
Biträdande medlemsansvarig
Mail

Åsa Holmberg
Ledamot
Mail

Valberedningen

Loita Lagerqvist
Ordförande, Stockholm

Camilla Michèlsen, Staffanstorp

Elin Eriksson, Södertälje

Gustav Eriksson, Knivsta

Margareta Eriksson, Borlänge

Maria Gimbro, Göteborg
070-532 29 95


Vi vill ha en mångfald i styrelsen med avseende på kunskap, erfarenheter, kön, ålder, drabbade och anhöriga. Tipsa oss gärna om personer som du tycker skulle passa i styrelsen under en kortare eller längre period. Du får också mycket gärna anmäla dig själv.

Kontakta någon av oss i valberedningen så tar vi kontakt med den/dem du tycker skulle passa för uppdraget. .