Här hittar du våra kontaktuppgifter Narkolepsiföreningen Sverige

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring narkolepsi eller vår förening så är du varmt välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Elisabeth Widell, styrelsemedlem i Narkolepsiföreningen
Elisabeth Widell
Ordförande
Mail
073-405 94 28
Jan-Olof Thorstensson
Vice ordförande
Mail

Annika Mars, Vice ordförande i Narkolepsiföreningen
Annika Mars
Sekreterare
Mail
073-982 89 29
Fredrik Larsson, kassör i Narkolepsiföreningen
Fredrik Larsson
Kassör
Mail
070-832 55 20
Ludvig Ericsson, sekreterare i Narkolepsiföreningen
Ludvig Ericsson
Medlemsansvarig
Mail
072-147 28 05
Ingela Åhman, styrelsemedlem i Narkolepsiföreningen
Ingela Åhman
Biträdande medlemsansvarig
Mail

Åsa Holmberg
Ledamot
Mail

Valberedningen

Loita Lagerqvist
Ordförande

Camilla Mickelsen, Staffanstorp

Elin Eriksson

Gustav Eriksson, Uppsala

Margareta Eriksson, Borlänge
070-532 29 95

Maria Gimbro, Göteborg
070-532 29 95


Vi vill ha en mångfald i styrelsen med avseende på kunskap, erfarenheter, kön, ålder, drabbade och anhöriga. Tipsa oss gärna om personer som du tycker skulle passa i styrelsen under en kortare eller längre period. Du får också mycket gärna anmäla dig själv.

Kontakta någon av oss i valberedningen så tar vi kontakt med den/dem du tycker skulle passa för uppdraget. .