Bli medlem i Narkolepsiföreningen

Bli medlem

Narkolepsiföreningens arbetar för att ta tillvarata våra huvudmedlemmars intressen. Vi driver ett aktivt arbete för att hjälpa myndigheter, försäkringsbolag, politiker, försäkringskassa, arbetsförmedling, skola och andra instanser för att de ska kunna bidra till att skapa en så bra tillvaro som möjligt för dig som drabbats av narkolepsi som läkemedelsskada.

Narkolepsiföreningen erbjuder två medlemskap:

Huvudmedlem
Du som har fått diagnosen narkolepsi i samband med vaccinering med Pandemrix kan bli huvudmedlem i föreningen. Som huvudmedlem har du rösträtt på årsmötet och du får ett juridiskt ombud som hjälper dig med ditt ärende. Huvudmedlemskapet kostar 300 kronor per år.

Stödmedlem
Föreningen är även öppen för andra, till exempel anhlöriga eller för dig som har narkolepsi men där det inte finns samband med Pandemrixvaccinationen. Stödmedlem har inte rösträtt på årsmötet, men har yttrande- och förslagsrätt. Medlemskapet kostar 150 kronor per år.

Huvudmedlemmar

Som huvudmedlem i Narkolepsiföreningen får du tillgång till:

  1. Medlemssidorna på webben.
  2. Möjlighet att vara med på medlemsträffar:

Medlemsträff för barn- och ungdomar upp till 15 år.
Medlemsträff för ungdomar från 16 år och vuxna.
Familjeträff där både drabbade och anhöriga träffas.
Regionala träffar som arrangeras på olika ställen i landet.
Digitala informationsträffar och webbinarier

  1. Möjlighet till hjälp av juridiskt ombud vid eventuella överklaganden.
  2. Information om de senaste rönen kring forskning och behandling.

Medlemsavgift

Medlemsavgift för huvudmedlemmar: 300 kronor.

Medlem under 18 år: Inkluderar medlem samt övriga familjemedlemmar (föräldrar och syskon).
Medlem över 18 år: Enbart medlem.

Stödmedlemsavgift: 150 kronor.

Föreningen är öppen även för andra som då blir stödmedlemmar (med eller utan narkolepsi och där samband narkolepsi/Pandemrix inte föreligger).

Inbetalning av medlemsavgift sker till bankgirokonto: 773-8503.

 

Rösträtt vid årsmötet

Endast huvudmedlemmar har rösträtt vid föreningens årsmöte.

  • Endast den som har betalat medlemsavgift innan årsmötet har rösträtt och är valbar till styrelsen.
  • Omyndig huvudmedlem kan företrädas av myndig familjemedlem.
  • Myndig medlem som ej närvarar kan företrädas av stödmedlem förutsatt att denne har skriftlig fullmakt att göra detta.

Om du har frågor – kontakta Narkolepsiföreningen.

Ansök om medlemsskap

Om du vill bli medlem i Narkolepsiföreningen – ladda ner och fyll i ansökningsblanketten (nedan) och mejla den till info@narkolepsiforeningen.se. Du kan också skicka din ansökan med post till:

Narkolepsiföreningen
Johan F Lundberg
Ö Brovaktareg 40
431 36 Mölndal

När vi har fått din ansökan kommer du att kontaktas av av oss. När beslut om medlemskap är fattat, och du blivit registrerad i vårt register, får du ett välkomstmejl som innehåller ditt medlemsnummer så att du kan logga in på våra medlemssidor.

Om du har frågor eller funderingar kring medlemskap, mejla Narkolepsiföreningen.

Ladda ned