Det är värdefullt att träffa andra i samma situation Föreningens träffar

Erfarenhetsutbyte och stöd för medlemmar och anhöriga

Föreningen verkar för att medlemmarna ska kunna träffas för att utbyta erfarenheter och skapa nätverk via regionala och nationella sammankomster.

Föreningen arrangerar flera olika träffar under året

  • Familjeträffar
  • Medlemsträffar
  • Regionala/Lokala träffar

Familjeträff

Familjeträffen hålls varje höst. Då är huvudmedlemmar, familjemedlemmar och stödmedlemmar välkomna. Träffarna ger nya kontakter och är kunskapshöjande inom olika områden, till exempel juridik, forskning, medicinering och behandling, men kan också ha inslag av inspirationsföreläsningar och gruppövningar.

Medlemsträff för ungdomar över 16 år

Det finns ett stort behov att träffa andra i samma situation. På vår årliga återkommande medlemsträff för medlemmar över 16 år ges många tillfällen till goda samtal och umgänge med andra som också lever med narkolepsi.

Regionala/Lokala träffar

Narkolepsiföreningen har drygt 500 huvudmedlemmar i hela Sverige. Tanken med de lokala och regionala träffarna är att ge medlemmarna möjlighet att träffas och dela med sig av sina erfarenheter.

Vi har delat in landet i sex regioner utifrån de befintliga sjukvårdsregionerna.

Här kan du se en karta över vilken region du tillhör

Mål och syfte med de lokala träffarna
Syftet är att ge medlemmarna i ett mindre geografiskt område möjlighet att lära känna varandra för att utbyta erfarenheter och kunskap.

Samordnare i regionerna är:

Regionen Norr (Norrbotten, Jämtland, Västerbotten, Västernorrland)
Vakant, tf Helena Unée medlemsansvarig

Region Mitt (fd Uppsala Örebro-regionen) (Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland)
Jennie Abrahamsson

Region Stockholm (Stockholm, Gotland)
Felicia Eriksson Widberg

Regionen Sydost (Östergötland, Jönköping, Kalmar)
Marie Torstensson

Regionen Väst (Västra Götaland, Halland norra)
Lena Lundberg

Regionen Syd (Halland södra, Skåne, Blekinge, Kronoberg)
Julia Lindgren

Datum och plats för regionala träffar publiceras i respektive Facebook-grupp, och om det är möjligt även i medelmsbrevet.

Lokala Facebookgrupper

Det finns slutna regionala Facebookgrupper som heter Narkolepsiföreningen följt av regionnamnet. Syftet med dessa grupper är att skapa ett socialt forum där våra medlemmar kan hålla kontakt mellan de regionala mötena, utbyta erfarenheter, dela med sig av tips och ställa frågor.

  • Det finns direktlänkar till de olika grupperna under varje region.
  • Klicka in och be om att få bli medlem.
  • Det är samordnaren som administrerar din regionala Facebookgrupp.

Kontakta Narkolepsiföreningen om du har frågor.