Det är värdefullt att träffa andra i samma situation Föreningens träffar

Erfarenhetsutbyte och stöd för medlemmar och anhöriga

Föreningen verkar för att medlemmarna ska kunna träffas för att utbyta erfarenheter och skapa nätverk via regionala och nationella sammankomster.

Föreningen arrangerar flera olika träffar under året

  • Familjeträffar
  • Medlemsträffar
  • Regionala/Lokala träffar

Familjeträff

Familjeträffen hålls varje höst. Då är huvudmedlemmar, familjemedlemmar och stödmedlemmar välkomna. Träffarna ger nya kontakter och är kunskapshöjande inom olika områden, till exempel juridik, forskning, medicinering och behandling, men kan också ha inslag av inspirationsföreläsningar och gruppövningar.

Medlemsträff för ungdomar över 16 år

Det finns ett stort behov att träffa andra i samma situation. På vår årliga återkommande medlemsträff för medlemmar över 16 år ges många tillfällen till goda samtal och umgänge med andra som också lever med narkolepsi.

Regionala/Lokala träffar

Narkolepsiföreningen har drygt 400 huvudmedlemmar i hela Sverige. Tanken med de lokala och regionala träffarna är att ge medlemmarna möjlighet att träffas och dela med sig av sina erfarenheter.

Vi har delat in landet i sex regioner utifrån de befintliga sjukvårdsregionerna.

Här kan du se en karta över vilken region du tillhör

Mål och syfte med de lokala träffarna
Syftet är att ge medlemmarna i ett mindre geografiskt område möjlighet att lära känna varandra för att utbyta erfarenheter och kunskap.

Kontaktpersoner i regionerna är

Norra regionen
Ewa Lennestål
Joakim Östlund
Maria Fahlén

Uppsala Örebro-regionen
Gustav Eriksson
Elisabeth Widell

Stockholmsregionen
Henrik Nilsson
Elin Eriksson
Emelie Olsson

Sydöstra regionen
Ulrika Zetterlund

Västra Regionen
Lena Lundberg

Södra regionen
Jonna Brorsson
Åse Persson
Camilla Michelsen

Datum och plats för lokala träffar kommer att publiceras löpande under respektive region. Vi kommer även att skicka ut kallelser via mejl.

Lokala Facebookgrupper

Det finns slutna regionala Facebookgrupper som heter Narkolepsiföreningen följt av regionnamnet. Syftet med dessa grupper är att skapa ett socialt forum där våra medlemmar kan hålla kontakt mellan de regionala/lokala mötena, utbyta erfarenheter, dela med sig av tips och ställa frågor.

  • Det finns direktlänkar till de olika grupperna under varje region.
  • Klicka in och be om att få bli medlem.
  • Generalsekreteraren administrerar samtliga grupper.

Kontakta Narkolepsiföreningen om du har frågor.