2009-2010 Svininfluensavaccinationen

Läkemedelsskada

Om du har drabbats av narkolepsi till följd av Pandemrix ska du omgående anmäla detta till Läkemedelsförsäkringen.

  • Sammanfattning av skadeprocessen som helhet.
    Här framgår även de krav som Narkolepsiföreningen drivit sedan denna process startade.
  • På Mina sidor hittar du information om vad du behöver göra för att söka ersättning för din läkemedelsskada, den så kallade skaderegleringsprocessen.
  • På Mina sidor finns också information om vilka lagar och förordningar som gäller, hur de olika instanserna – Försäkringskassan, Läkemedelsförsäkringen och Kammarkollegiet – som betalar ut ersättningen fungerar och hur de hänger ihop.
  • Här hittar du också information kring skaderegleringsprocessen för privata försäkringar.