Välkommen till

Narkolepsiföreningen

Om oss

Vi vaccinerade oss mot svininfluensan

Vi tog vårt ansvar

Läs mer

Stöd vårt arbete

Bli medlem

Bli medlem

Välkommen nya styrelsen!!

Nya styrelsen kommer att träffas under medlemsträffen i Skåvsjöholm den 11-13 maj. Det blir ett första möte där vi kommer att dra upp riktlinjerna för kommande verksamhetsår.

2018-05-04

Nya styrelsen
Här hittar du handlingarna från

Välkommen till Narkolepsiföreningens nya webbplats!

Hej!

Välkommen till vår nya webbplats. Vi har gjort det enklare och överskådligare för dig att hitta den information du söker. Du som är medlem i Narkolepsiföreningen kan använda samma inloggningsuppgifter som tidigare.

Om du har synpunkter på innehållet – om du upptäcker något fel eller om du tycker att något saknas – får du gärna höra av dig direkt till mig på margareta@narkolepsiforeningen.se

Jag vill också passa på att påminna om årsmötet den 21 april och medlemsträffen på Skåvsjöholm den 11-13 maj.

Glad vår!

Margareta Eriksson
Ordförande

2018-04-17

Förändring i föreningen

Vår generalsekreterare Tomas Gedda kommer att sluta hos oss den sista april. Vi kommer att  förändra vårt arbetssätt och styrelsen kommer att se över och utveckla nya arbetsformer för föreningen.

Om du har frågor kring detta så hör av dig till mig margareta@narkolepsiforeningen.se.

Margareta Eriksson
Ordförande

2018-04-24

Narkolepsiföreningen finns för just din skull

Narkolepsiföreningen är en intresseförening för dig som drabbades av narkolepsi på grund av Pandemrix-vaccinationen mot svininfluensa vintern 2009-2010 och dina anhöriga. Vårt övergripande mål är att du ska försättas i samma situation som om skadan inte hade skett och verka för att du som medlem får en fullgod livskvalitet på alla plan.

Mer om oss

Forskning och nya mediciner

Wakix® är ett nytt läkemedel som har godkänts för behandling av vuxna med narkolepsi. Den aktiva substansen i Wakix – ”Pitolesant” –  ökar frisättningen av olika signalmolekyler som är involverade i regleringen av vakenhet. I kliniska studier där Wakix® testats mot placebo och Modafinil har en effektiv påverkan på dagtrötthet och kataplexier rapporterats, vilket har lett till att Wakix® nu har godkänts som läkemedel för behandling av narkolepsi.

Ladda ned PDF