Narkolepsiforeningen

Startsida

Kan inte Sverige bättre än så här?

Läs krönikan nedan av Josefin Lennen Merckx, medicinreporter, SVT Nyheter Rapport & Aktuellt

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kan-inte-sverige-battre-an-sa-har

Staten köper återigen in vaccinet som gav narkolepsi

Svenska staten har nu ännu en gång upphandlat prototypvaccinet från GlaxoSmithKline som gav narkolepsi 2009.

Även denna gång har staten friskrivit GSK för ev biverkningar.

Har staten inte förstått allvaret i den sjukdom, narkolepsi, som vaccinet orsakat?

Läs Narkolepsiföreninges artikel nedan.

http://www.svt.se/opinion/narkolepsiforeningen-om-vaccination

#SoverDu?

Efter massvaccineringen med Pandemrix mot svininfluensan 2009 insjuknade 350 personer, majoriteten barn, i den kroniska sjukdomen narkolepsi.

Den 12 maj röstar riksdagen om vår framtid och lagförslaget som begränsar ersättningen till de svårast drabbade.

Nu behöver vi din hjälp för att få våra röster hörda. Besök www.soverdu.se och skriv under brevet till riksdagspolitikerna.

Se och dela även Narkolepsiföreningens film på facebook.

Tack!!

Oacceptabelt med ett tak för ersättningen

Lagförslaget där staten ska garantera trygghet för de Pandemrixdrabbade innehåller fortfarande ett maxtak och det är inte möjligt att överklaga i domstol. Narkolepsiföreningen anser att det är oacceptabelt då de drabbade riskerar att inte få full ersättning för skadan. Lagförslaget bör dras tillbaka och göras om. I den översta artikeln nedan framgår vår motivering.

http://www.svd.se/oacceptabelt-med-ett-tak-for-ersattningen/om/narkolepsibarnen

http://www.svd.se/narkolepsidrabbade-kan-fa-upp-till-10-miljoner

Körkort

Transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav för körkort mm gäller från 1 januari 2016. Nedan hittar du föreskrifterna samt Narkolepsiföreningens ombuds kommentarer.

Transportstyrelsens föreskrifter gällande fr o m 1 januari 2016

Information till Narkolepsiföreningens medlemmar ang de nya föreskrifterna

 

Övrig information

Kunskapsdokument om narkolepsi från LMV

Läs LMV:s kunskapsdokument här »

marbles


I helgen var det medlemsträff i Skåvsjöholm. Tack alla för en jättetrevlig helg!

 

Träffar

Du som vill hjälpa till med att arrangera föreningens träffar, hör av dig till oss på info@narkolepsiforeningen.se.

Vi utvecklar föreningen

Vi jobbar med att utveckla föreningen och ett led är nu att rekrytera en Generalsekreterare. Tanken är att skapa en stabil och långsiktig verksamhet där vi uppfyller medlemmarnas behov av stöd i olika frågor