Narkolepsiforeningen

Startsida

Läkemedelsförsäkringen höjer tidssambandet mellan Pandemrix och narkolepsi till 24 månader, 2016-07-19

http://lff.se/wp-content/uploads/2016/07/Pandemrix-och-narkolepsi-uppdatering-13.pdf

Oacceptabelt med ett tak för ersättningen

Lagförslaget där staten ska garantera trygghet för de Pandemrixdrabbade innehåller fortfarande ett maxtak och det är inte möjligt att överklaga i domstol. Narkolepsiföreningen anser att det är oacceptabelt då de drabbade riskerar att inte få full ersättning för skadan. Lagförslaget bör dras tillbaka och göras om. I den översta artikeln nedan framgår vår motivering.

http://www.svd.se/oacceptabelt-med-ett-tak-for-ersattningen/om/narkolepsibarnen

Övrig information

Kunskapsdokument om narkolepsi från LMV

Läs LMV:s kunskapsdokument här »

marbles