FAQ om Narkolepsiföreningens styrelse

FAQ om arbetet i Narkolepsiföreningens styrelse

Hur ofta är det möten?

Styrelsen träffas ungefär en gång/månad. Ett par gånger om året försöker vi ses fysiskt, men många möten sker idag digitalt. Vi följer en bestämd dagordning. Mötena brukar vara ca 1,5–2 timmar. Fysiska möten passar vi på att ha längre arbetspass.

Är det ett tungt och tidskrävande arbete?

Att sitta med i styrelsen kräver en viss arbetsinsats, men det behöver inte vara ett stort eller omfattande arbete. En del roller kan mer perioder som är lite mer intensiva, till exempel inför medlemsträff, bidragsansökan eller kommunikationskampanj. Men det är också ett väldigt roligt arbete, lärorikt och betydelsefullt, och vi hjälps åt och fördelar arbetet med omtanke om varandra.

Jag har ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete, kan jag vara med ändå?

Ja absolut, alla har varit nya någon gång. Det går att läsa på och fråga oss som varit med tidigare. Avgående styrelsemedlemmar finns också kvar som backup under en övergångsperiod och skolar in de nya.

Hur vet jag om min kompetens behövs i styrelsen?

Du behöver inte ha någon specifik kompetens för att vara med. Det viktigastse är intresse och engagemang. Valberedningen hjälper till att matcha dig till en roll där du kan bidra utifrån erfarenhet och förutsättningar. Men ofta efterfrågade kunskaper i styrelsen är:

  • IT
  • Kommunikation
  • Vård, läkemedel
  • Juridik
  • Ekonomi

Jag har inte tid eller ork för styrelsearbete – kan jag bidra på något annat sätt?

Ja, du är hjärtligt välkommen att delta i arbetsgrupper för olika intresseområden. Det är oftast färre träffar och ett mer avgränsat uppdrag. Det finns också behov av punktinsatser inför medlemsträffar eller andra initiativ. Kontakta valberedningen eller ordförande så hjälper vi dig!

Kontaktuppgifter till valberedningen:
Mail: valberedningen@narkolepsiforeningen.se

Margareta: 070-600 10 52
Gertie: 073-826 42 76
Lena: 070-959 82 08