Medlemsinformation

Möten 2015

Möte med Läkemedelsförsäkringen 2015-04-20

https://www.narkolepsiforeningen.se/https://www.narkolepsiforeningen.se/wp-content/uploads/2017/02/referat-fran-traff-med-lakemedelsforsakringen-17-04-2015.docx

Möte med Gabriel Wikström, Folkhälso-, Sjukvårds och Idrottsminister, 2015-02-11.
Vi informerade om narkolepsi, hur vi ser på ansvarsfrågan, vår förening och vad som är viktigt i kommande lagförslag. Ett bra möte.

Referat från mötet med LMF 2015