Höstmöte 14-15 november 2021

Här kan du se alla föreläsningar från höstmötet 14-15 november 2021.

Vi har även samlat de frågor ni ställde i chatten till Kammarkollegiet (KAM), Läkemedelsförsäkringen (LFF), Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) och Försäkringskassan och skickat till dem. Här kan du läsa deras svar:

 

Söndag 14 nov kl 15-20 – Inspirationsdag

 

1. Välkomna

2. Anna Kjellsdotter

3. Madeleine Wallenius

4. Kristina Andersson

5. Victor Johansson

6. Ida Pettersson

7. Avslut

Måndag den 15 nov kl 15-20 – Informationsdag

 

1. Välkomna