Aktuellt 2013-02-09

Aktuellt 2013-02-09

Stora kunskapsbrister inom narkolepsiforskningen

Igår presenterade Vetenskapsrådet sin stora rapport om forskningen kring narkolepsi. Den bekräftar att det fortfarande finns stora brister. Man konstaterar att trots framsteg inom forskningen om narkolepsins uppkomst är de underliggande faktorerna fortfarande okända. Mer forskning krävs för att snabbt få fram ett resultat.
– Detta är precis i linje med vad vi krävt i flera år, våra barn och ungdomar kan inte vänta mycket längre, säger Margareta Eriksson ordförande i Narkolepsiföreningen Sverige.
– Vi vill så klart att de drabbade ska få tillräckligt ekonomiskt stöd. Men det är inte i första hand bidrag vi vill ha. Vi vill ha friska barn som i framtiden kan realisera sina drömmar om framtida jobb och tjäna egna pengar. För det krävs det nya läkemedel och ny intensiv och snabb forskning kring narkolepsi, säger Margareta Eriksson.
Enligt Vetenskapsrådets huvudsekreterare för medicin och hälsa, Mats Ulfendahl, har många av de experter som konsulterats framhävt behovet av internationellt samarbete för att belysa kunskapsbristerna.
Trots framstegen känner man fortfarande inte till sjukdomens underliggande mekanismer. De behandlingsalternativ som finns fokuserar enbart på att lindra symptomen. Den svenska forskningen är dessutom relativt begränsad. Därför behövs både ett internationellt samarbete och betydligt mer resurser.
Man anser också att det skulle vara bra för den internationella forskningen om Sverige kunde initiera ett samarbete på nordisk eller europeisk nivå. Detta skulle kunna öka studiernas vetenskapliga genomslagskraft samt främja den svenska forskningens kvalitet inom området.
– Staten har lovat att ta sitt ansvar därför kräver vi nu att Göran Hägglund tillsätter rejäla resurser och gör en stor satsning på narkolepsiforskningen. säger Margareta Eriksson.

Länk till Vetenskapsrådets rapport 
För mer information kontakta:
Margareta Eriksson, ordförande Narkolepsiföreningen:
Telefon: 072-542 05 50
E-post: margareta@narkolepsiforeningen.se

Per-Åke Olsson, Narkolepsiföreningen
Telefon: 070-627 82 94
E-post: perake.olsson@gmail.com