Aktuellt 2012-12-04

Aktuellt 2012-12-04

Det finns ett stort engagemang i vår förening!!

I helgen träffades ett gäng ungdomar och föräldrar för att jobba vidare med en del av de frågor som kom upp vid familjeträffarna på Bokenäs.
De frågor som nu prioriteras berör bla. ansvar och ersättning, skolan och socialförsäkring.

En arbetsgrupp med några av våra ungdomar påbörjade planering av en träff i vår för just ungdomarna.

Genom att bilda arbetsgrupper hoppas vi engagera flera och ta vara på den energi som finns bland våra medlemmar.

Det är fortfarande en tillströmning av nya medlemmar till föreningen och det är nu 215 individer som drabbats av Narkolepsi efter vaccinationen med Pandemrix.

När nu föreningen växer, så är det också viktigt att se över hur vi skall jobba framåt så vi kan svara upp till våra medlemmars förväntningar.

Margareta Eriksson
Ordf.