Aktuellt 2012-11-21

Aktuellt 2012-11-21

Hej alla!

 

Nu börjar bitarna falla på plats för programmet till träffarna på Bokenäs och styrelsen jobbar på med alla detaljer. I år har vi ju delat upp våra träffar på två tillfällen, detta för att alla skall få plats. Föreningen har växt sedan förra träffen och nu är vi 200 medlemmar som drabbats av Narkolepsi efter Pandemrixvaccinationen.

 

Under första helgens program har vi glädjen att få välkomna Arvid Carlsson, Nobelpristagare i medicin, som kommer att föreläsa om OSU6162 för narkolepsi-indikation, Docent Maria Carlsson som kommer att berätta om forskning kring relationen mellan Orexin- och monoamin-neuroner, samt Dr Johan-Emil Bager-Sjögren. Vi hoppas på en intressant föreläsning.

 

Som inspiratörer kommer vi att få träffa Anders Olsson, nybliven silvermedaljör i Paralympics (första helgen) samt David Lega, entreprenör, politiker, kläddesigner, och tidigare medaljör i Paralympics (andra helgen).

 

En tanke med programmet denna gång är att det skall finnas tid till samtal och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Till programmet kommer det också att finnas parallella aktiviteter för alla åldrar. Vi kommer också att ta upp aktuella frågor bla. om Läkemedelsförsäkringen och våra juridiska ombud kommer att vara med.

 

Välkomna till en helg med många, mycket och starka känslor.

 

Margareta Eriksson

Ordförande