april 30, 2021

Föreningens styrelse

På årsmötet den 10 april 2021 valdes ny styrelse för föreningen. Styrelsen består av:

Johan F Lundberg, ordförande, Mail

Charles Olsson, vice ordförande, Mail

Peter Thuresson, kassör, Mail

Johan Nilsson, ledamot, Mail

Marika Widberg, ledamot, Mail

Susanne B Olsson, ledamot, Mail