Årsmöte 2023

Årsmöte: lördag 22 april 13-16

I år anordnas årsmötet som ett hybridmöte, och du kan välja att delta på plats i Stockholm (begränsat antal platser) eller digitalt via Teams.

Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm
Ankomstregistrering och kaffe från kl. 12.00. Om du anmält att vara med digitalt kommer du att få en länk till mötet. Anmäl dig senast 12 april (delta i Stockholm) eller 20 april (delta digitalt) till: ordforande@narkolepsiforeningen.se OBS! Ange om du är huvudmedlem eller stödmedlem samt: namn, adress, telefon och mejladress.

Läs hela kallelsen här