Årsmöte 2024

Årsmöte: söndag 7 april 10.30-12.30

I år anordnas årsmötet i samband med vår medlemsträff i Aronsborg. Det blir även i år ett hybridmöte med möjlighet att delta fysiskt eller digitalt. Vi vill att du anmäler dig till mötet genom att skicka ett mejl till info@narkolepsiforeningen.se

Dagordning och alla dokument kommer finnas tillgängliga under Om oss och Årsmöten på vår hemsida sju dagar innan årsmötet.

Alla huvudmedlemmar som har betalt medlemsavgiften senast 28 feb har rösträtt på mötet. Vill man låta någon annan föra sin talan eller rösta krävs en fullmakt. Det räcker med ett brev som skickas via e-post till info@narkolepsiforeningen.se med texten:

“Jag [förnamn, efternamn, personnummer] ger härmed [förnamn, efternamn, personnummer] fullmakt att företräda mig på Narkolepsiföreningen Sveriges årsmöte den 7 april 2024.
Datum och ort när brevet skrevs och huvudmedlemmens underskrift.” 

Skanna in eller ta ett foto av fullmakten och skicka till oss senast 5 april, så hinner vi få in fullmakten i tid.

Är du intresserad av att delta mer aktivt i föreningen i en arbetsgrupp , projekt eller regionala grupper, är det rätt tid nu att meddela styrelsen ditt intresse. Är du intresserad av hur det är att arbeta i styrelsen eller valberedningen, så finns vi på plats på Aronsborg och kan berätta mer.