Välkommen till Narkolepsiföreningens årsmöte 2022

I år anordnar vi årsmötet som ett hybridmöte, och du kan välja att att delta på plats i Stockholm (begränsat antal) eller digitalt via Zoom.

Tid: Lördag 9 april 2022 kl. 13.00 – 16.00, Ankomstregistrering och kaffe från kl. 12.00

Plats: Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm
Zoomlänk för att delta digitalt kommer att skickas med mejl till alla som anmält sig.

Anmälan: Anmälan att delta på plats i Stockholm görs senast söndag 20 mars till: Johan F Lundberg på: ordforande@narkolepsiforeningen.se. OBS! Ange namn, och om du är huvudmedlem eller stödmedlem, adress, telefon och mejladress.

Anmälan att delta digitalt görs senast fredag 8 april kl 20 till: arsmote2022@narkolepsiforeningen.se. OBS! Ange namn, och om du är huvudmedlem eller stödmedlem, adress, telefon och mejladress.

Läs mer i kallelsen