Välkommen till Narkolepsiföreningens årsmöte

Lördagen den 18 april välkomnar vi in till föreningens årsmöte som kommer äga rum i Stockholm, på Scandic Continental.

Dagordning

Vi följer den dagordning som är fastställd i våra stadgar. Under årsmötet kommer vi att gå igenom året som gått, ta upp vad vi ska göra i
framtiden och hur vi ska utveckla vår verksamhet. Vi kommer att välja ordförande och ledamöter till styrelse och ta upp eventuella motioner mm.
För detaljerad dagordning, se narkolepsiforeningen.se/Om oss//Stadgar/§21 Ärenden vid årsmötet.

Rösträtt

Medlem som har betalt medlemsavgift har rösträtt.
– Om huvudmedlemmen är omyndig får förälder/vårdnadshavare företräda medlem.

– Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud, ett ombud får bara företräda en medlem. Ombudet skall ha skriftlig fullmakt att visa upp. Medlem som inte har rösträtt (stödmedlem) har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Motioner

Motion/förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Motion/förslag skickas till Elisabeth Widell; ordforande@narkolepsiforeningen.se

Årsmöteshandlingar

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt valberedningens förslag och inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna på vår hemsida senast en vecka före årsmötet.

Medlemsskap

Medlemsavgift för 2020 skall vara erlagd innan årsmötet. Endast den som betalt medlemsavgift har rösträtt på årsmötet och är valbar till styrelsen.

Medlemsavgift

Medlemsavgift 2020 är 300 kr
Enligt föreningens stadgar §11 kan person som diagnosticerats med narkolepsi i samband med vaccinering med Pandemrix bli medlem i föreningen.
I avgiften för medlem under 18 år, inkluderas medlem och övriga familjemedlemmar (föräldrar och syskon). I avgiften för medlem över 18 år, ingår enbart medlemmen.

Stödmedlemsavgift 2020 är 150 kr
Föreningen är även öppen för övriga personer med eller utan narkolepsi och där samband narkolepsi/Pandemrix ej föreligger. Sådan person kan bli stödmedlem.

Övrigt

Narkolepsiföreningen bjuder på fika. Alla övriga kostnader förenade med att närvara under årsmötet, t ex resor, bekostas av enskild medlem.

Anmälan

Anmälan ska vara föreningen tillhanda senast den 15 mars. Anmälan görs via mail till annika.mars@narkolepsiforeningen.se. Ange namn på huvudmedlem och stödmedlem, adress, telefon och mejladress samt antal personer som kommer att närvara.

Ladda ned

Information

När: 18 april 2020, 13.00 – ca 16.00

Var: Scandic Continental, Stockholm
Se på karta »

Kontaktperson:
Annika Mars
annika.mars@narkolepsiforeningen.se

Viktiga datum

28 februari

Motioner/förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Dessa skickas till Elisabeth Widell, ordforande@narkolepsiforeningen.se

15 mars

Anmälan ska vara föreningen tillhanda senast 15 mars. Anmälan görs via mail till Annika Mars, annika.mars@narkolepsiforeningen.se.
Ange namn på huvudmedlem och stödmedlem, adress, telefon och mailadress samt antal personer som kommer närvara.

18 april

Medlemsavgift för året ska vara föreningen tillhanda innan årsmötet. Endast medlemmar som betalt avgiften har rösträtt på årsmötet och är valbar till styrelsen.