september 25, 2020

Återigen nekas subvention av Wakix

Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har återigen beslutat att avslå AOP Orphan Pharmaceuticals AG:s ansökan om att låta Wakix ingå i högkostnadsskyddet. Detta innebär att patienter kommer att behöva bekosta uppemot 10 000 kr i månaden för att få tillgång till medicinen som för många inneburit en stor livsförändring.

Wakix med den aktiva substansen pitolisant blev godkänt i Sverige den 31 mars 2016 och efterfrågan har varit stor men tillgången ytterst bristfällig på grund av leverans- och finansieringsproblem. Redan våren 2019 ansökte läkemedelsföretaget AOP Orphan Pharmaceuticals AG om att Wakix borde ingå i svenskt högkostnadsskydd och en utredning genomfördes av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket och den 26 september 2019 fick företaget avslag på sin ansökan. Tills dess fick flera medlemmar sin medicinering betald av sin klinik men tyvärr påbörjades en negativ trend gällande detta och flertalet medlemmar fick avsluta sin medicinering av ekonomiska skäl. Förhoppningen var att den nya ansökan som skickades in våren 2020 skulle förändra detta, men igår kom ytterligare ett avslag som kraftig försvårar tillgängligheten för svenska patienter att få tillgång till behandling med Wakix.

Narkolepsiföreningen anser att detta är högst anmärkningsvärt då Wakix har en godkänd finansiering i övriga nordiska länder med en likvärdig prissättning samt har en stor marknad i såväl USA som Europa. TLV:s beslut är ytterligare ett slag i ansiktet för våra medlemmar som kämpar var eviga dag för att få livet att gå ihop. Vi arbetar nu aktivt för att se vilka andra vägar som finns och har kontakt med AOP Orphan Pharmaceuticals AG, NT-rådet, Patientnämnden och Socialdepartementet.

Vi vill belysa att Läkemedelsförsäkringen inte ersätter kostnader för Wakix om man väljer att betala medicinering själv, något som dessvärre har skrivits felaktigt om i flera grupper på Facebook.

På Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket kan du läsa mer om beslutet.