Narkolepsiforeningen

Medlemsavgift 2018

Medlemsavgift 2018 är 300 kr

Medlem < 18 år inkluderar medlem samt övriga familjemedlemmar (föräldrar och syskon).
Medlem > 18 år medlem enbart.

Stödmedlemsavgift 2018 är 150 kr

Föreningen är öppen även för övriga personer (med eller utan narkolepsi och där samband narkolepsi/ Pandemrix ej föreligger).
Sådan person kan bli stödmedlem.

Inbetalning av Medlemsavgift

Inbetalningsavi kommer att skickas ut till huvudmedlem, föräldrar till huvudmedlemmar över 18 år samt befintliga stödmedlemmar. 

Endast den som erlagt avgift innan årsmötet har rösträtt på årsmötet, är valbar till styrelsen och har rätt att delta i föreningens aktiviteter.

Vid frågor, kontakta Generalsekreterare Tomas Gedda tomas.gedda@narkolepsiforeningen.se