Narkolepsiforeningen

Kontakt

Välkommen till Narkolepsiföreningen Sverige.

Föreningen är en intresseförening för de som drabbats av narkolepsi till följd av vaccination med Pandemrix.

För ytterligare information kontakta

Generalsekreterare

Tomas Gedda
Telefon: 0736-889424
E-post: tomas.gedda{a}narkolepsiforeningen.se

Adress: 
Magasinsgatan 8c
434 37 Kungsbacka

Styrelsen i Narkolepsiföreningen Sverige (NFS)

Ordförande

Margareta Eriksson
Telefon: 072-542 05 50
E-post: margareta{a}narkolepsiforeningen.se

Sekreterare

Ingela Åhman
Telefon: 070-229 70 98
ingela.ahman{a}hotmail.com

Vice ordförande

Marie Olsson
Telefon: 070-864 90 15
E-post: marie.olsson{a}narkolepsiforeningen.se

Kassör

Lena Neinhardt
Telefon:0727-059820
E-post: kassor{a}narkolepsiforeningen.se

Medlemsansvarig

Gertie Sääf
Telefon: 073-826 42 76
E-post: medlem{a}narkolepsiforeningen.se

Ledamöter

Fredrik Larsson 
Per-Olof Scheutz Godin 

Valberedningen

Jan-Olof Thorstensson (Kalmar)
jan-olof{a}runtorp.se
070-249 84 63

Maria Gimbro (Göteborg)
maria.gimbro{a}liseberg.se
070-532 29 95

Per Lahger (Borlänge)
per.lahger{a}platdepan.se
070-624 25 76

Cedric Strömbäck (Solna)
cedric.j.stromback{a}gmail.com
072-173 49 33