Stöd för Barn och ungdomar

Grundskola/Gymnasium

Narkolepsi kan leda till olika slags funktionshinder som innebär att du kan behöva olika slags stöd i skolan. Det är rektorn på respektive skola som har ansvar för att anpassa stödet. Det finns ett antal bestämmelser om stöd och insatser av olika slag för att stötta barn med funktionsnedsättningar. Det är Skolverket som är ytterst ansvariga för att dessa behov tillgodoses.