Narkolepsiforeningen

Regler

Föreningen är öppen för alla fysiska personer som har diagnosticerats med Narkolepsi i samband med vaccinering med Pandemrix. Är sådan person omyndig träder i dess ställe förmyndare (målsman/vårdnadshavare) in som medlem intill dess att personen är myndig då medlemskapet övergår till honom/henne, alternativt att god man (förälder) kvarstår som fullvärdig medlem intill dess att han/hon som har diagnosticerats med Narkolepsi i samband med vaccinering med Pandemrix själv begär att få överta medlemskapet. Medlem skall följa Föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. 
Föreningen är även öppen för övriga fysiska personer (med eller utan narkolepsi och där samband narkolepsi/Pandemrix ej föreligger). Sådan person kan bli stödmedlem. Stödmedlem har ej rösträtt på årsmötet men yttrande- och förslagsrätt