Narkolepsiforeningen

Regionala träffar

Lokala/regionala träffar i Narkolepsiföreningen

Narkolepsiföreningen har ett stort antal medlemmar fördelade över hela landet. Tanken med de lokala/regionala träffarna är att ge föreningens medlemmar möjlighet att under ordnade former träffas och dela med sig av sina erfarenheter på ett regionalt plan. 

Nästa möte för respektive region: 

Norra regionen: 4 sep kl 19.00 via Skype. Vid anmälan till möte följer beskrivning hur det går till.
Västra regionen: 10 sep kl 12.00 Information om plats och innehåll kommer inom kort.
Södra regionen: Datum för nästa träff kommer inom kort.
Sydöstra regionen: Datum för nästa träff kommer inom kort.
Stockholm regionen: Datum för nästa träff kommer inom kort.
Uppsala - Örebro regionen: Datum för nästa träff kommer inom kort.

Anmälan av deltagande vid någon av träffarna ovan: Maila din anmälan (Familj och hur många som kommer) och skickas till någon av de sammankallande i respektive region. E-post adresserna till de sammankallande för respektive region finner du längre ner på sidan. 

OBS, om ni anmält er till en träff och skulle få förhinder, glöm inte meddela de ansvariga för mötet detta.

Här på denna sida kommer datum och plats publiceras löpande, efterhand som nya träffar planeras. Det kommer även skickas ut mail från föreningen när tider för nya träffar blir bestämda. 

Vi har delat in landet i 6 regioner och då utgått ifrån de befintliga sjukvårdsregionerna. 

Här kan du se en karta över vilken region du tillhör 

Syftet är att skapa gemenskap och en stark grupp med tro på framtiden.
Målet är
  • Skapa 6st fungerande lokala organisationer, som har regelbundna träffar, 4-6 ggr/år.
  • Stärka nätverk på lokal nivå och kunna dela med sig av erfarenheter på lokal nivå medlemmar emellan
  • Arbeta med, diskutera de lokala parterna som ni träffar på tex sjukvård, skola, försäkringskassa mm

Då det inte alltid är självklart vilken av regionerna man tillhör så ges det möjlighet för den enskilde individen att vara med i den/de regionala grupper som passar bäst i det enskilda sammanhanget.

Den första formella träffen i varje region hölls i samband med Familjeträffen 18-20 nov 2016. I samband med dessa möten utsågs följande personer, från respektive region, att vara sammankallande till de lokala/regionala träffarna.

Kontaktpersoner i de olika regionerna (Obs {a} ersätts med @ i adresserna nedan)
Norra Regionen 
Joakim Östlund; Jockehemma{a}hotmail.com
Ewa Lennestål; ewa9{a}hotmail.com 
Maria Fahlén; maria.fahlen{a}home.se 

Uppsala Örebro regionen
Elin Hallström; elin_hallstrom{a}hotmail.com 
Gustav Eriksson gustav_eriksson{a}msn.com 
Petra Danielsson; petrac.danielsson{a}gmail.com 

Stockholmsregionen
Elin Eriksson; elin.eriksson3{a}gmail.com 
Emelie Olsson; emelie.olsson04{a}gmail.com 
Henrik Nilsson; henrik.nilson{a}outlook.com 

Sydöstra regionen
Elisabeth Widell; elisabeth.widell89{a}gmail.com  
Ulrika Zetterlund; ullezata{a}hotmail.com 
Marie Thorstensson; marie-jan-olof{a}runtorp.se 

Västra Regionen
Lena Lundberg; 031.273259{a}bredband.net 
Ingela Åhman; ingela.ahman{a}hotmail.com 

Södra regionen
Jonna Brorsson; j81bengtsson{a}hotmail.com 
Åse Persson; ase_carina{a}hotmail.com
Camilla Michelsen; camillaumichelsen{a}hotmail.com 

Lokala Fb Grupper
För dem som vill finns det nu slutna regionala Fb grupper som heter Narkolpesiföreningen följt av regionnamnet, där man som medlem kan gå med. Syftet med dessa Fb grupper är att skapa ett socialt forum där man kan hålla kontakten mellan de regionala /lokala mötena, ha ett erfarenhetsutbyte, dela med sig av tips, ställa frågor mm. Det är avsett för er medlemmar.
Grupperna har följande namn, men det verkar vara svårt att hitta dem för en del personer. Därför finns det nedan direktlänkar till de olika grupperna. Följ dem och be om att få bli medlemmar i den grupp känner tillhörighet till: 

Narkolepsiföreningen region Norr https://www.facebook.com/groups/1153495614769115/
Narkolepsiföreningen region Uppsala-Örebro https://www.facebook.com/groups/1821343734791563/
Narkolepsiföreningen region Väst https://www.facebook.com/groups/1837574123153824/
Narkolepsiföreningen region Stockholm https://www.facebook.com/groups/1702548813392819/
Narkolepsiföreningen region Sydöst https://www.facebook.com/groups/1210819865660326/
Narkolepsiföreningen region Syd https://www.facebook.com/groups/625653000970598/