Narkolepsiforeningen

Regionala träffar

Lokala/regionala träffar i Narkolepsiföreningen

Narkolepsiföreningen har ett stort antal medlemmar fördelade över hela landet. Tanken med de lokala/regionala träffarna är att ge föreningens medlemmar möjlighet att under trevliga former träffas och dela med sig av sina erfarenheter på ett regionalt plan. 

Nästa möte för respektive region: 

Västra regionen: Söndagen den 27 maj klockan 15-17. är det dags för region västs andra mötet för våren. Boka in datumet i kalendern så länge, så återkommer vi med mer information. 

Norra regionen: Nytt datum meddelas här så snart det är bestämt  

Sydöstra regionen: Nytt datum meddelas här så snart det är bestämt

Stockholm regionen: Nytt datum meddelas här så snart det är bestämt

Södra regionen: Första kvartalet 2018

Uppsala - Örebro regionen: Första kvartalet 2018

Anmälan av deltagande vid någon av träffarna ovan: Maila din anmälan (Familj och hur många som kommer) till den person som står överst av de sammankallande i respektive region. E-post adresserna finner du längre ner på sidan. 

OBS, om ni anmält er till en träff och skulle få förhinder, glöm inte meddela de ansvariga för mötet detta.

Här på denna sida kommer datum och plats publiceras löpande, efterhand som nya träffar planeras. Det kommer även skickas ut mail från föreningen när tider för nya träffar blir bestämda. 

Vi har delat in landet i 6 regioner och då utgått ifrån de befintliga sjukvårdsregionerna. 

Här kan du se en karta över vilken region du tillhör 

Syftet är att skapa gemenskap och en stark grupp med tro på framtiden.
Målet är
  • Skapa 6st fungerande lokala organisationer, som har regelbundna träffar, 4-6 ggr/år.
  • Stärka nätverk på lokal nivå och kunna dela med sig av erfarenheter på lokal nivå medlemmar emellan
  • Arbeta med, diskutera de lokala parterna som ni träffar på tex sjukvård, skola, försäkringskassa mm

Då det inte alltid är självklart vilken av regionerna man tillhör så ges det möjlighet för den enskilde individen att vara med i den/de regionala grupper som passar bäst i det enskilda sammanhanget.

Den första formella träffen i varje region hölls i samband med Familjeträffen 18-20 nov 2016. I samband med dessa möten utsågs följande personer, från respektive region, att vara sammankallande till de lokala/regionala träffarna.

Kontaktpersoner i de olika regionerna (Obs {a} ersätts med @ i adresserna nedan)
Norra Regionen 
Ewa Lennestål; ewa9{a}hotmail.com
Joakim Östlund; Jockehemma{a}hotmail.com
Maria Fahlén; maria.fahlen{a}home.se 

Uppsala Örebro regionen
Elin Hallström; elin_hallstrom{a}hotmail.com 
Gustav Eriksson gustav_eriksson{a}msn.com 
Elisabeth Widell; elisabeth.widell89{a}gmail.com

Stockholmsregionen
Henrik Nilsson; henrik.nilson{a}outlook.com
Elin Eriksson; elin.eriksson3{a}gmail.com 
Emelie Olsson; emelie.olsson04{a}gmail.com 

Sydöstra regionen
Ulrika Zetterlund; ullezata{a}hotmail.com 

Västra Regionen
Lena Lundberg; 031.273259{a}bredband.net 

Södra regionen
Jonna Brorsson; j81bengtsson{a}hotmail.com 
Åse Persson; ase_carina{a}hotmail.com
Camilla Michelsen; camillaumichelsen{a}hotmail.com 

Lokala Fb Grupper
För dem som vill finns det nu slutna regionala Fb grupper som heter Narkolpesiföreningen följt av regionnamnet, där man som medlem kan gå med. Syftet med dessa Fb grupper är att skapa ett socialt forum där man kan hålla kontakten mellan de regionala /lokala mötena, ha ett erfarenhetsutbyte, dela med sig av tips, ställa frågor mm. Det är avsett för er medlemmar.
Grupperna har följande namn, men det verkar vara svårt att hitta dem för en del personer. Därför finns det nedan direktlänkar till de olika grupperna. Följ dem och be om att få bli medlemmar i den grupp känner tillhörighet till: 

Narkolepsiföreningen region Norr https://www.facebook.com/groups/1153495614769115/
Narkolepsiföreningen region Uppsala-Örebro https://www.facebook.com/groups/1821343734791563/
Narkolepsiföreningen region Väst https://www.facebook.com/groups/1837574123153824/
Narkolepsiföreningen region Stockholm https://www.facebook.com/groups/1702548813392819/
Narkolepsiföreningen region Sydöst https://www.facebook.com/groups/1210819865660326/
Narkolepsiföreningen region Syd https://www.facebook.com/groups/625653000970598/