Forskningen går Framåt

Forskning

Forskningen kring behandling av narkolepsi går framåt. På lång sikt ser vi fram emot helt nya typer av behandlingar. En metod går ut på att tillsätta orexin. En annan metod handlar om att försöka påverka mottagarna av orexinet att kompensera lågt orexinvärde. Det skulle kunna fungera ungefär som att tillsätta insulin för en diabetiker. Det pågår i dagsläget ett par sådana projekt på olika håll i världen.