Behandling av narkolepsi

Vilket läkemedel du ska behandlas med diskuterar du med din läkare. De olika symptomen behandlas med olika läkemedel och med individuellt utformade doseringar. Narkolepsiföreningens mål är att samla information kring de preparat som finns på marknaden.

Xyrem

Xyrem är ett läkemedel som inte omfattas av högkostnadsskyddet. Det används dock idag som en standardbehandling för narkolepsi. För dem som har fått Xyrem utskrivet skulle det normalt betyda att man får stå för kostnaderna för läkemedlet själv. Men efter påtryckningar från föreningen är det numera landstingen som tar kostnaden för Xyrem. Det betyder att du inte skall behöva betala för läkemedlet. Det står landstinget för. Nedan kan du läsa om rekommendationerna från Sveriges kommuner och landsting angående Xyrem

NLT-gruppens rekommendation till landstingen

Skulle du trots detta få en anmodan om att betala för Xyrem, hör av dig till Narkolepsiföreningen.