Narkolepsiforeningen

Läkemedelsförsäkring

Samtliga som inte anmält sjukdomen till Läkemedelsförsäkringen bör göra det omgående. Anmäl på blankett som Ni hämtar på Läkemedelsförsäkringens hemsida.

Se till att Ni får en skriftlig bekräftelse!


Skadeanmälan Läkemedelsförsäkringen »


Presentation från familjeträff Tylösand 2013 (PowerPoint) »

Läkemedelsförsäkringen höjer tidssambandet mellan Pandemrix och narkolepsi till 24 månader, 2016-07-19

http://lff.se/wp-content/uploads/2016/07/Pandemrix-och-narkolepsi-uppdatering-13.pdf