Narkolepsiforeningen

Artiklar i media

Oacceptabelt med ett tak för ersättningen

Lagförslaget där staten ska garantera trygghet för de Pandemrixdrabbade innehåller fortfarande ett maxtak och det är inte möjligt att överklaga i domstol. Narkolepsiföreningen anser att det är oacceptabelt då de drabbade riskerar att inte få full ersättning för skadan. Lagförslaget bör dras tillbaka och göras om. I den översta artikeln nedan framgår vår motivering.

http://www.svd.se/oacceptabelt-med-ett-tak-for-ersattningen/om/narkolepsibarnen

Idag svek staten medborgarna

Tove Lifvendals ledarartikel i SvD nedan från 12 maj, 2016.

http://www.svd.se/idag-svek-staten-medborgarna

Kan inte Sverige bättre än så här?

Läs krönikan nedan av Josefin Lennen Merckx, medicinreporter, SVT Nyheter Rapport & Aktuellt

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kan-inte-sverige-battre-an-sa-har

Inget övertygande argument bakom narkolepsibeslut

Artikel av Mårten Schultz, SvD, 12 maj, 2016.

http://www.svd.se/inget-overtygande-argument-bakom-narkolepsibeslut

Staten köper återigen in vaccinet som gav narkolepsi

Svenska staten har nu ännu en gång upphandlat prototypvaccinet från GlaxoSmithKline som gav narkolepsi 2009.

Även denna gång har staten friskrivit GSK för ev biverkningar.

Har staten inte förstått allvaret i den sjukdom, narkolepsi, som vaccinet orsakat?

Läs Narkolepsiföreninges artikel nedan.

http://www.svt.se/opinion/narkolepsiforeningen-om-vaccination