Vad händer om du inte kan Jobba

Förlorad arbetsinkomst

Om du har drabbats av narkolepsi som läkemedelsskada och inte kan arbeta heltid, kan Läkemedelsförsäkringen ersätta för förlorad arbetsinkomst.

  • Första instans är alltid Försäkringskassan.
  • Initialt är det de vanliga reglerna som gäller vid sjukskrivning, även om du har fått din skada godkänd av Läkemedelsförsäkringen.
  • Läkemedelsförsäkringen ersätter det belopp som Försäkringskassan inte ersätter. Du har med andra ord möjlighet att få ersättning för hela den kvarvarande summan upp till 100 procent av din lön via Läkemedelsförsäkringen.
  • Det är viktigt att föra en dialog med handläggaren på Läkemedelsförsäkringen så att processen blir riktig och du får rätt ersättning utbetald.

Läs mer
Läkemedelsförsäkringen
Försäkringskassan