Förstärkt samarbete Arbetsförmedligen och Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Om du har narkolepsi har du möjlighet att få hjälp och stöd av Arbetsförmedlingen för att etablera dig på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har skapat en funktion för att ge dig som har en funktionsnedsättning bättre stöd på vägen till arbete. Det kallas för ”det förstärkta samarbetet” och innebär att du träffar representanter från både försäkringskassa och arbetsförmedling samtidigt. Målsättningen är att tillsammans hitta lösningar och möjligheter så att du kan komma ut i arbetslivet. Du kommer i kontakt med denna funktion via Arbetsförmedlingen. Fråga efter detta när du registrerar dig som arbetssökande.

Du som får aktivitetsersättning i skolan bör redan där kontakta Arbetsförmedlingen, så att de kan vidta relevanta åtgärder tillsammans med Försäkringskassan för att du ska få en bra guidning ut i arbetslivet.

Särskilda satsningar på unga med en diagnostiserad funktionsnedsättning
Du som går i skolan – eller som är under 30 år och har aktivitetsersättning från Försäkringskassan – kan få extra stöd för att komma ut i arbetslivet.