Information och råd Arbetslivet

Arbete

Alla narkolepsidrabbade är olika. Vilka, och hur omfattande, besvär man har kan skilja mycket från person till person. Vissa kan arbeta heltid medan andra behöver mycket stöd.

Informera din arbetsgivare
Det är upp till dig om du vill informera din blivande arbetsgivare om din narkolepsi – eller inte. Men var medveten om att det underlättar oerhört mycket för er båda om du är öppen med din sjukdom och om du har behov av att du kan behöva särskilda anpassningar. Om din arbetsgivare får rätt information från början kan hen sätta sig in i dina behov och ställa rimliga krav på din arbetsprestation.

Stöd och bidrag
Arbetsförmedlingen har erfaren och utbildad personal som arbetar med att hitta anställningar och stöd till alla som söker jobb. Med hjälp av Arbetsförmedlingen finns det stödprogram som kan underlätta din etablering på arbetsmarknaden.

Arbetsförmåga
Vid bedömning av arbetsförmåga krävs ett väldokumenterat läkarintyg där det tydligt framgår vilken arbetsförmåga patienten har och om vilka stödinsatser som behövs på arbetsplatsen. Arbetsförmågan brukar baseras på  25%, 50% eller 75%. Vissa kanske inte kan jobba alls och i dessa fall kan det bli fråga om sjukersättning.

Läs mer om möjligheterna som finns under rubriken Arbetsförmedlingen.